Menü
Kosár

Vásárlási feltételek

Vásárlás, rendelés menete

Jelenleg weboldalunkon nincs szabad regisztráció! Felhasználói fiókért érdeklődjön cégünk valamelyik elérhetőségén!  (Klikk az elérhetőségeinkért) Ezt követően pár órán belül kapni fog egy e-mailt, amely tartalmazza a belépési adatokat.

  1. Belépés. Lépjen be az e-mailben megkapott felhasználónévvel és jelszóval!
  1. Jelszó módosítása. A webshop menüpont profilom oldalán töltse ki hiányzó adatait és módosítsa jelszavát! Ne felejtsen menteni!
  1. Vásárlás. Böngésszen webshopunkban és adja kosarához a kívánt termékeket!
  1. Megrendelés. Miután minden terméket hozzáadott kosarához, kattintson a megrendelés gombra! Válassza ki a fizetés és az átvétel módját, majd véglegesítse megrendelését!
  1. Megrendelés készhez vétele
Munkatársaink igyekszenek a lehető leggyorsabban feldolgozni a beérkező rendeléseket és minél hamarabb teljesíteni azokat! Kéréseivel és kérdéseivel keressen minket elérhetőségeinken!

Szállítási és fizetési módok

A www.olajcity.hu weboldalon kiválasztott és megrendelt termékeket Ön a lehetőségekhez képest pár napon belül, vagy a megrendelését követő telefonos visszajelzésünk alkalmával egyeztetett időpontban személyesen átveheti debreceni üzletünkben. (Böszörményi út 16.)

Szállítási módok

Kiszállítás futárszolgálat segítségével (az aktuális szállítási díjakat a 'Szállítási információk' menüpont tartalmazza)

Személyes átvétel. A termékek személyes átvétele üzletünkben történhet: 4027 Debrecen, Böszörményi út 16.

FIZETÉSI MÓDOK

- előreutalással

- átutalással (kizárólag szerződött Partnereink részére)

- utánvéttel

- bankkártyás fizetéssel:

Bankkártyás fizetés esetén a Vevő kényelmesen és biztonságosan vásárolhat a European Lube Kft. webáruházában. 

A kiválasztott áruk megrendelése után Vevő az OTP Bank SimplePay fizetőoldalára kerül átirányításra, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával.

A Vásárló a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattint, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) köteles megadni.

Az OTP Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra.

Amennyiben a Vásárló Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak a Bank csak abban az esetben fogadhatja el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi.

Az lefogadható bankkártyák emblémáit a European Lube Kft. a Honlapján közzéteszi.

A European Lube Kft. fizetés után a megrendelést feldolgozza és azt visszaigazolja a Vevő részére.

A visszaigazolással – annak a Vevőtől kapott e-mail címre történő elküldésével – a Felek között a magyar polgári jog szabályai szerinti, elektronikus úton történő szerződéskötésre irányadó rendelkezések szerinti adásvételi szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre.

A szerződéskötés napja a visszaigazolás European Lube Kft. részéről történő elküldésének napja, tekintet nélkül arra, hogy a Vevő valós e-mail címet adott-e meg, vagy hogy az üzenetet elolvasta, vagy a European Lube Kft. e-mailjét visszaigazolta volna.

A Szerződés létrejöttéről a European Lube Kft. írásban tájékoztatja a Vevőt, megrendelési visszaigazolás formájában (Szerződés), amely pontosan, tételesen és konkrétan tartalmazza a megrendelt Termékek megnevezését, azok árait, a megrendelés szállítási határidejét, módját és költségét (Ft) azaz forint összegben.

A European Lube Kft. csak azokért a megrendelt Termékekért tartozik felelni, melyek a megrendelési visszaigazolásban (Szerződés) is szerepelnek.

A házhozszállításról:

A szállítást a SPRINTER futárszolgálata végzi.
A házhoz szállítás Magyarország területén 24-48 órán belül munkanapokon megtörténik.
A kiszállítás az egyeztetett munkanapon reggel 08.00 óra és 16.00 óra között történik, ezért kérjük, olyan címet adjon meg, ahol ebben az időtartamban át tudja venni a csomagot!
Kérjük, hogy a csomag átvételénél először győződjön meg róla, hogy az külsőleg sérülésmentes-e, csak ez után írja alá az átvételi elismervényt. 

A csomag tartalmát az átvételt, és kifizetést követően ellenőrizni szíveskedjen. Amennyiben a beltartalom sérülését észleli, az átvétel után 3 napon belül kártérítési igényt nyújthat be a szállítást végző szolgáltatóhoz (a legközelebbi postahivatalban - szükséges hozzá a csomagolás is). Kérjük, ellenőrizze a csomagban található bizonylatokat is.(számlalevél)

Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, erről a szállító értesítést hagy. A SPRINTER futárszolgálat 2 alkalommal kisérli meg a csomag átadását ingyenesen.

A munkatársaink mindenkor betartják az árukereskedelem tisztességes etikai normáit. Bármilyen felmerülő probléma esetén a vevők érdekeinek maximális figyelembevételével járunk el. A termékismertetőknél leírtakat oly módon terveztük, hogy semmiképpen ne adjunk félreérthető információkat.

Jótállás, garancia

A jótállás a PTK 248 $ alapján a szerződés illetve a jogszabály alapján terheli a szolgáltatót, mely felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak. A jótállási határidőn belül a fogyasztó a lentebb részletezett PTK-ban meghatatározott szavatossági jogokkal élhet: A 72 órás cseregaranciával élhet a Vevő, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Vevőt terheli. A Vevő továbbá akkor sem élhet garanciális igényeinek érvényesítésével, ha a meghibásodás a nem szakszerű beüzemelés miatt keletkezett. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 49/2003. (VII.30) GKM jogszabályban foglaltak az érvényesek.

A PTK 305-318 § alapján szolgáltató szavatossággal tartozik. Hibás teljesítés esetén a jogosult elsősorban - választása szerinte - kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást illetve a kicserélést nem vállalta, vagy nem tud eleget tenni a jogosult megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben a kötelezett határidőre nem vállalja a kijavítást, vagy nem végzi el, úgy a jogosult a hibát a kötelezett költéségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. Jogosult a választott szavatossági jogával másikra térhet át, kár megtérítése mellett.


151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről.


Egyéb jogi szabályozás

Távszerződés

A szerződés tárgya az ezen az oldalon található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a European Lube Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a European Lube Kft. (adatok lent részletezve) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:
A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pest megyei Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a European Lube Kft. nem iktatja.

Adatvédelem

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).

Átvétel módja, fizetés

Amennyiben Önnek megtetszik valamelyik termék és megrendeli, a terméket villamossági boltunkban személyesen átveheti. A mennyiben személyesen a termékeket nincs módja átvenni, abban az esetben futárszolgálattal tudjuk elküldeni Önnek. Ebben az az esetben a fizetési mód utánvétel vagy előreutalás. A készlet mennyisége és ára folyamatosan változhat, ezért az árváltoztatás jogát fenntartjuk, de megrendelése esetén az esetleges változásról értesítjük Önt. Mindent elkövetünk, hogy az internetes oldalainkon megjelenített információ helyes legyen, de az adatfeltöltési hibákért - úgymint ár és műszaki specifikáció, kép- nem vállalunk felelősséget. A European Lube Kft. nem garantálja, hogy a villamossági boltunk oldalain található anyagok pontosak és teljesek. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Bízunk benne, a feltáruló hatalmas áruválaszték, és ezek könnyű elérhetősége Önök számára is kellemes élmény lesz. Nagy gondot fordítunk arra, hogy minél egyszerűbben és minél szélesebb választékban tudjanak vásárolni a villamossági e-üzletünkben!

Vásártól történő elállás

Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül kérjük címünkre elküldeni: European Lube Kft. 4027 Debrecen, Böszörményi út 16. Elállás esetén, amennyiben minden az érvényes jogszabályoknak megfelelően történt a szolgáltató European Lube Kft. a fogyasztó részére 30 napon belül vissza fizeti a fogyasztó által kifizetett összeget.

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Adatvédelmi tájékoztató